Auteur: admin

portfolio

Apparatus

[:en]Apparatus *
My latest series of works is strongly influenced by the death of my friend and fellow sculptor Cappy Jack at the beginning of 2020. In one of our last correspondences he informed me that he wanted to leave me his tools and materials. In the days after his death and through working with his materials, I became more and more aware of the special narrative that was created by the objects he collected in his life, many brought from the US, his home country. In the beginning it was difficult to work with the material because these objects are full of memories and stories. But once I managed it was valuable because I learned more about him and got to know him better. Thus the tools became more than a tools, but a way to be connected with him and to experience his connection with the world.
In this series I investigate the experience of humanity. Many people struggle to get to grips with today’s changing world. There is insecurity, anger, ignorance and fear. But there is also room for change, hope, new insights and, above all, a reappraisal of everything that gives our humanity value.
In the works this emerges in the form of a search for the right tools to influence life and to find balance in a time characterized by digitization and literal distance from each other. Old and oxidized materials and objects are accompanied by polished and colorful accents. Tools reappear as alienating objects that transcend their function. Some works tell a whole story, where the viewer’s gaze determines what the message is.

* the technical equipment or machinery needed for a particular activity or purpose.
[:nl]Apparatus*
Mijn laatste serie werken is sterk beïnvloed door het overlijden begin 2020 van mijn vriend en collega-beeldhouwer Cappy Jack. In een van onze laatste correspondenties liet hij me weten dat hij mij zijn gereedschap en materialen wilde nalaten. In de dagen na zijn dood en door het werken met zijn materialen werd ik steeds bewuster van het bijzondere narratief dat ontstaan is door de objecten die hij in zijn leven verzamelde, veel meegenomen uit de VS, wat zijn thuisland was. In het begin was het moeilijk om met het materiaal te werken omdat deze objecten boordevol herinneringen en verhalen zitten. Maar toen het eenmaal lukte was het waardevol omdat ik meer over hem te weten kwam en hem beter leerde kennen. Zo werd het gereedschap meer dan een gebruiksvoorwerp, maar een manier om met hem verbonden te zijn en zijn verbintenis met de wereld te ervaren.
In deze serie onderzoek ik de beleving van menselijkheid. Veel mensen worstelen met grip krijgen op de veranderende wereld van nu. Er is onzekerheid, boosheid, onwetendheid en angst. Maar er is ook ruimte voor verandering, hoop, nieuwe inzichten en vooral een herwaardering van alles wat onze menselijkheid waarde geeft.
In de werken komt dit naar voren in de vorm van zoeken naar de juiste gereedschappen om invloed te kunnen uitoefenen op het leven en het vinden van balans in een tijd die gekenmerkt is door digitalisering en letterlijk afstand houden tot elkaar. Oude en geoxideerde materialen en voorwerpen worden vergezeld door gepolijste en kleurrijke accenten. Werktuigen komen terug als vervreemdende objecten die de functie van gereedschap overstijgen. Sommige werken vertellen een heel verhaal, waar de blik van de beschouwer bepaalt wat de boodschap is.

* the technical equipment or machinery needed for a particular activity or purpose
[:]